Chỉ số sản xuất AIG. Úc 23:30 (GMT+2)

Lúc 23:30 (GMT+2) Chỉ số hoạt động sản xuất AIG sẽ được công bố. Chỉ số này được công bố bởi Tập đoàn Công nghiệp Úc (AiG) và được tính toán trên cơ sở khảo sát của các nhà quản lý của hai trăm doanh nghiệp để tìm hiểu đánh giá của họ về tình hình kinh doanh hiện tại trong ngành. Các chỉ số như việc làm, giá cả, đơn đặt hàng, sản xuất được đánh giá. Giá trị trên 50 là tín hiệu tích cực và củng cố AUD. Ngược lại, giá trị dưới 50 được coi là tín hiệu tiêu cực và làm suy yếu AUD.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi