Phát biểu Thống đốc BoC Poloz. Canada, 22:15 (GMT+2)

Vào lúc 22:15 (GMT+2), người đứng đầu Ngân hàng Canada S. Poloz sẽ nói. Stephen Poloz sẽ bình luận về tình hình kinh tế hiện tại, cũng như chính sách tiền tệ. Ý kiến ​​của Trưởng Ngân hàng Canada có thể dẫn đến tăng cường và giảm tỷ lệ CAD.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi