Thay đổi việc làm phi nông nghiệp ADP. Hoa Kỳ, 14:15 (GMT+2)

Vào lúc 14:15 (GMT+2), dữ liệu về sự thay đổi số lượng người làm việc trong lĩnh vực phi nông nghiệp từ ADP sẽ được công bố. Người ta dự đoán rằng giá trị của chỉ số sẽ giảm xuống còn 189K vào tháng 10 từ mức 230K một tháng trước đó. Chỉ số phản ánh mức độ việc làm trong lĩnh vực phi nông nghiệp. Nó được hình thành trên cơ sở dữ liệu nhận được từ khoảng 500.000 pháp nhân hợp pháp của Hoa Kỳ. Tỷ giá cao có tác động tích cực lên đồng USD. Giá trị thấp cũng như giá trị thấp hơn dự kiến sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến tỷ giá USD.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi