GDP. Canada 14:30 (GMT+2)

Lúc 14:30 (GMT+2), dữ liệu về GDP của Canada sẽ được phát hành. Chỉ số này cho thấy sự thay đổi về giá trị của tất cả hàng hóa và dịch vụ được sản xuất trong nước trong giai đoạn này. Tốc độ tăng trưởng tăng cường CAD, sự suy giảm của tỷ lệ làm suy yếu nó.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi