CPI. Châu Âu, 12:00 (GMT+2)

Vào lúc 12:00 (GMT+2) chỉ số giá tiêu dùng cho châu Âu sẽ được công bố. Người ta dự đoán rằng giá trị của chỉ số theo năm sẽ vẫn không đổi ở mức 2.1% trong tháng 10. Chỉ số này là một chỉ báo chính về lạm phát trong khu vực đồng tiền chung và phản ánh sự thay đổi về giá trị của “rổ” hàng hóa và dịch vụ trong kỳ. Tốc độ tăng trưởng dẫn đến sự gia tăng của EUR, tỷ lệ suy giảm gây áp lực lên đồng tiền châu Âu.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi