Chỉ số giá tiêu dùng. Đức 15:00 (GMT+2)

Vào lúc 15:00 (GMT+2) chỉ số giá tiêu dùng sẽ được công bố. Dự kiến giá trị của chỉ số hàng tháng sẽ giảm xuống 0.1% trong tháng 10 từ 0.4% một tháng trước đó. Trong điều kiện hàng năm, giá trị của chỉ số dự kiến sẽ tăng lên 2.4% trong tháng 10 từ 2.3% một tháng trước đó. Chỉ số phản ánh sự thay đổi về giá cả hàng hóa và dịch vụ cho các hộ gia đình và được coi là chỉ số chính của lạm phát. Tốc độ tăng trưởng tăng cường EUR, sự suy giảm làm suy yếu nó.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi