GDP. Châu Âu, 12:00 (GMT+2)

Vào lúc 12:00 (GMT+2), Dữ liệu GDP châu Âu sẽ được công bố. Người ta dự đoán rằng trong điều kiện hàng năm giá trị của chỉ số sẽ giảm xuống còn 1.9% trong quý III từ 2.1% trong giai đoạn trước. Theo quý, chỉ số dự kiến sẽ không thay đổi ở mức 0.4% trong quý thứ ba. Chỉ báo hiển thị giá trị của tất cả hàng hóa và dịch vụ được sản xuất trong Eurozone trong khoảng thời gian này. Kết quả cao tăng cường EUR. Kết quả thấp làm suy yếu nó.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi