Thay đổi thất nghiệp. Đức 10:55 (GMT+2)

Vào lúc 10:55 (GMT+2) dữ liệu về sự thay đổi số người thất nghiệp ở Đức sẽ được công bố. Giá trị của chỉ số dự kiến là -12,000 trong tháng 10 so với -23,000 một tháng trước đó. Chỉ số phản ánh số lượng công dân thất nghiệp ở Đức. Sự tăng trưởng cho thấy sự suy giảm trong nền kinh tế và làm suy yếu đồng EUR. Sự sụt giảm trong chỉ số có tác động tích cực đến sự tăng trưởng của nền kinh tế của đất nước và tăng cường EUR.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi