Chỉ số giá PCE lõi. Hoa Kỳ, 14:30 (GMT+2)

Lúc 14:30 (GMT+2) chỉ số giá cơ bản của chi tiêu tiêu dùng cá nhân sẽ được công bố. Dự kiến ​​hàng tháng, giá trị của chỉ số sẽ tăng lên 0.1% trong tháng 9 từ 0.0% một tháng trước đó. Trong điều kiện hàng năm, giá trị của chỉ số sẽ không đổi ở mức 2.0% trong tháng 9. Chỉ số phản ánh số tiền trung bình mà người tiêu dùng chi tiêu cho hàng hóa và dịch vụ. Chi phí cho các sản phẩm thực phẩm và năng lượng được loại trừ khỏi chỉ mục. Kết quả cao tăng cường USD; kết quả thấp làm suy yếu nó.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi