Cho vay thế chấp. Anh 11:30 (GMT+2)

Vào lúc 11:30 (GMT+2) dữ liệu về số lượng cho vay thế chấp sẽ được công bố. Dự kiến ​​giá trị của chỉ số sẽ tăng lên 3 tỷ pound trong tháng 9 từ mức 2.90 tỷ một tháng trước đó. Các chỉ số cho thấy số lượng các khoản vay thế chấp đã ban hành. Đây là một chỉ báo quan trọng của cả thị trường bất động sản và nền kinh tế nói chung. Tốc độ tăng trưởng cho thấy sự tự tin của dân số trong nền kinh tế và có tác động tích cực đến đồng tiền quốc gia. Sự suy giảm có tác động tiêu cực đến đồng tiền quốc gia.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi