GDP. Hoa Kỳ, 14:30 (GMT+2)

Tổng sản phẩm trong nước quý 3 công bố vào lúc 14:30 (GMT+2) tại Hoa Kỳ. Người ta dự đoán rằng giá trị của chỉ số sẽ giảm xuống còn 3.3% trong quý 3 so với 4.2% trong giai đoạn trước. Chỉ số phản ánh sự thay đổi giá trị của tất cả hàng hóa và dịch vụ, được sản xuất trong nước trong năm và mô tả tốc độ tăng trưởng/suy giảm của nền kinh tế. Kết quả cao giúp tăng USD. Ngược lại, kết quả thấp làm suy yếu đồng tiền.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi