CPI lõi Tokyo. Nhật Bản, 01:30 (GMT+2)

Bản phát hành CPI của Tokyo Core dự kiến công bố ​​vào lúc 01:30 (GMT+2) tại Nhật Bản. Người ta dự đoán rằng giá trị tháng 10 của chỉ số sẽ không thay đổi ở mức 1.0%. Đây là chỉ số chính về lạm phát ở Tokyo, phản ánh sự thay đổi về giá trị của “rổ” hàng hóa và dịch vụ. Một kết quả cao làm tăng JPY, trong khi một kết quả tiêu cực làm suy yếu nó.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi