Đơn hàng bền. Hoa Kỳ, 14:30 (GMT+2)

Dữ liệu về các đơn đặt hàng lâu bền sẽ công bố vào lúc 14:30 (GMT+2). Trên cơ sở hàng tháng, chỉ số dự kiến ​​sẽ giảm xuống còn -1.0% trong tháng 9 từ mức 4.4% một tháng trước đó. Chỉ số này cho thấy những thay đổi về giá đối với hàng hóa lâu bền (bao gồm cả vận chuyển) kéo dài hơn 3 năm. Sự tăng trưởng của nhu cầu là một tín hiệu tích cực cho nền kinh tế. Sự sụt giảm nhu cầu cho thấy tốc độ tăng trưởng kinh tế chậm hơn. Giá trị cao tăng cường USD.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi