Tuyên bố thất nghiệp lần đầu. Hoa Kỳ, 14:30 (GMT+2)

Báo cáo thất nghiệp ban đầu công bố vào lúc 14:30 (GMT+2). Chỉ số này dự kiến ​​sẽ tăng lên 214K một tuần từ 210K một tuần trước đó. Chỉ báo hiển thị số lần yêu cầu thất nghiệp mới. Giảm số lượng các khiếu nại ảnh hưởng đến đồng đô la Mỹ một cách tích cực. Ngược lại số lượng yêu cầu tăng được coi là một yếu tố tiêu cực.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi