Hội nghị báo chí ECB. EU, 14:30 (GMT+2)

Sau khi công bố quyết định về lãi suất, người đứng đầu ECB đưa ra ý kiến ​​về vấn đề này và trả lời các câu hỏi về tình hình kinh tế hiện tại ở EU.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi