Quyết định của ECB về lãi suất tiền gửi. EU, 13:45 (GMT+2)

Quyết định của ECB về lãi suất huy động sẽ được công bố lúc 13:45 (GMT+2). Chỉ số này được dự đoán sẽ không đổi ở mức -0.4%. Dựa trên tình hình kinh tế hiện tại và mức độ lạm phát, ECB quyết định về lãi suất. Sự tăng trưởng của chỉ số tăng cường EUR. Nếu tỷ giá vẫn ở mức tương tự hoặc giảm, tỷ giá EUR sẽ giảm.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi