Quyết định lãi suất. Canada, 16:00 (GMT+2)

Ngân hàng Canada Quyết định về lãi suất đến hạn vào lúc 16:00 (GMT+2). Dự kiến tỷ lệ này sẽ tăng lên 1.75% từ 1.50%. Ngân hàng Canada đưa ra quyết định về lãi suất dựa trên tình hình kinh tế hiện tại và mức độ lạm phát. Sự tăng trưởng của chỉ số tăng cường CAD. Nếu tỷ lệ vẫn ở mức trước đó hoặc giảm, tỷ lệ CAD giảm.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi