Báo cáo lãi suất của BoC. Canada, 16:00 (GMT+2)

Sau khi công bố quyết định của mình về lãi suất, Ngân hàng Canada sẽ đưa ra một tuyên bố tiếp theo có chứa các ý kiến về các quyết định đã được đưa ra và chính sách tiền tệ.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi