Tổng chấp thuận thế chấp. Anh, 10:30 (GMT+2)

Dữ liệu về động lực cho vay mua nhà sẽ công bố vào lúc 10:30 (GMT+2). Chỉ số này dự kiến ​​sẽ giảm xuống 39.0K trong tháng 9 từ 39.4K một tháng trước đó. Chấp thuận thế chấp tài chính của Anh, trước đây được báo cáo bởi Hiệp hội các ngân hàng Anh, báo cáo số lượng thế chấp mới được các ngân hàng đường phố phê duyệt trong tháng trước. Đây là một chỉ báo quan trọng của cả thị trường bất động sản và nền kinh tế nói chung. Sự tăng trưởng của chỉ số cho thấy sự tự tin của dân số trong nền kinh tế của đất nước và ảnh hưởng tích cực đến đồng tiền quốc gia. Việc giảm chỉ số có tác động tiêu cực đến tỷ giá hối đoái của đồng tiền quốc gia.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi