Chỉ số PMI Sản xuất. EU, 10:00 (GMT+2)

Chỉ số PMI sản xuất tại EU sẽ công bố vào lúc 10:00 (GMT+2). Chỉ số này dự kiến sẽ giảm xuống 53.0 điểm trong tháng 10 từ mức 53.2 điểm một tháng trước đó. Chỉ số này cho thấy điều kiện kinh tế trong lĩnh vực sản xuất và triển vọng phát triển hơn nữa. Các giá trị trên 50 được coi là tín hiệu tích cực và tăng cường EUR. Các giá trị dưới 50 được coi là tín hiệu tiêu cực và khiến tỷ giá EUR giảm.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi