Bài phát biểu của Thống đốc BoE Carney. Anh, 17:20 (GMT+2)

Một bài phát biểu của người đứng đầu Ngân hàng Anh, Mark Carney, người đứng đầu ủy ban chính sách tiền tệ, sẽ công bố lúc 17:20 (GMT+2). Ông sẽ bình luận về tình hình kinh tế hiện tại trong nước.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi