Bán buôn bán hàng. Canada, 14:30 (GMT+2)

Bán hàng bán hàng phát hành là do lúc 14:30 (GMT+2) tại Canada. Người ta dự đoán rằng giá trị của chỉ số sẽ giảm xuống còn 0.5% trong tháng 8 so với 1.5% một tháng trước đó. Nó mô tả sự thay đổi trong khối lượng bán hàng trong lĩnh vực bán buôn. Tốc độ tăng trưởng cho thấy sự tăng trưởng của thương mại bán lẻ và sự tăng trưởng của tiêu dùng. Giá trị cao tăng cường CAD, trong khi giá trị thấp làm suy yếu nó.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi