Tất cả chỉ số hoạt động của ngành. Nhật Bản, 06:30 (GMT+2)

Tất cả bản phát hành Chỉ số hoạt động của ngành đều công bố vào lúc 06:30 (GMT+2) tại Nhật Bản. Các chỉ số ước tính chi phí của các doanh nghiệp lớn trong tất cả các lĩnh vực, ngoại trừ tài chính, và là một chỉ số hàng đầu về tăng trưởng năng suất. Nhìn chung, tốc độ tăng trưởng củng cố đồng JPY, trong khi sự sụt giảm làm suy yếu nó.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi