Phát biểu của Thống đốc BoE Carney. Anh, 17:30 (GMT+2)

Lúc 17:30 (GMT+2), Thống đốc Ngân hàng Anh và là người đứng đầu ủy ban chính sách tiền tệ Mark Carney sẽ phát biểu. Ông sẽ bình luận về tình hình kinh tế hiện tại trong nước.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi