Chỉ số giá tiêu dùng. Canada, 14:30 (GMT+2)

Chỉ số giá tiêu dùng được công bố vào lúc 14:30 (GMT+2) tại Canada. Người ta dự đoán rằng trên cơ sở hàng tháng, giá trị chỉ số sẽ không thay đổi ở mức -0.1% trong tháng 9. Theo ước tính hàng năm, chỉ số này dự kiến ​​sẽ giảm xuống còn 2.7% trong tháng 9 từ 2.8% một tháng trước đó. Nó phản ánh sự thay đổi trong giá trị của "rổ" hàng hóa và dịch vụ cơ bản. Tốc độ tăng trưởng tăng cường CAD, trong khi sự suy giảm làm suy yếu nó.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi