CPI lõi quốc gia. Nhật Bản, 01:30 (GMT+2)

Bản phát hành CPI lõi quốc gia công bố vào lúc 01:30 (GMT+2) tại Nhật Bản. Người ta dự đoán rằng giá trị sẽ tăng lên 1.0% trong tháng 9 từ 0.9% một tháng trước đó. Đây là chỉ số chính của lạm phát trong nước, phản ánh sự thay đổi về giá trị của “rổ” hàng hóa và dịch vụ. Kết quả cao củng cố JPY, một yếu tố tiêu cực làm suy yếu nó.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi