Doanh số bán lẻ. Anh, 10:30 (GMT+2)

Doanh số bán lẻ sẽ được phát hành vào lúc 10:30 (GMT+2) tại Anh. Người ta dự đoán rằng trên cơ sở hàng tháng, giá trị của chỉ số sẽ giảm xuống còn -0.4% trong tháng 9 từ 0.3% một tháng trước đó. Theo ước tính hàng năm, chỉ số này dự kiến ​​sẽ tăng lên 3.6% trong tháng 9 từ 3.3% một tháng trước đó. Chỉ số này dựa trên tổng số séc để mua hàng tại các cửa hàng bán lẻ và mô tả mức chi tiêu và nhu cầu của người tiêu dùng. Tăng trưởng doanh số bán hàng là một yếu tố quan trọng trong sự phát triển của nền kinh tế. Một giá trị cao có tác động tích cực đến nền kinh tế và tăng cường GBP, trong khi giá trị thấp làm suy yếu nó.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi