Thay đổi việc làm. Úc, 02:30 (GMT+2)

Việc phát hành Thay đổi Việc làm là vào lúc 02:30 (GMT+2) tại Úc. Người ta dự đoán rằng giá trị của chỉ số sẽ giảm xuống 15.2K trong tháng 9 từ 44.0K một tháng trước đó. Chỉ số này cho biết số lượng công dân Úc mới được tuyển dụng. Tốc độ tăng trưởng tăng cường AUD. Sự sụt giảm trong chỉ số làm suy yếu đồng tiền.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi