Tỷ lệ thất nghiệp. Úc, 02:30 (GMT+2)

Tỷ lệ thất nghiệp được phát hành vào lúc 02:30 (GMT+2) tại Úc. Người ta dự đoán rằng giá trị của chỉ số sẽ không thay đổi ở mức 5.3% trong tháng 9. Chỉ số này cho thấy tỷ lệ thất nghiệp trong tổng số công dân có thể. Tốc độ tăng trưởng là một yếu tố tiêu cực cho nền kinh tế của đất nước và làm suy yếu AUD. Sự suy giảm cho thấy tăng trưởng kinh tế và tăng cường AUD.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi