Cán cân thương mại. Nhật Bản, 01:50 (GMT+2)

Dữ liệu Cán cân Thương mại công bố vào lúc 01:50 (GMT+2) tại Nhật Bản. Người ta dự đoán rằng thâm hụt cán cân sẽ giảm xuống -50B JPY trong tháng 9 từ -438B một tháng trước đó. Chỉ báo cho thấy sự khác biệt giữa xuất và nhập khẩu. Một giá trị tích cực được hình thành trong trường hợp xuất khẩu vượt lên và cho thấy dư thừa cán cân. Giá trị âm cho thấy thâm hụt trong số dư và tín hiệu cho biết nhập khẩu vượt quá xuất khẩu. Một giá trị cao tăng cường JPY, và giá trị thấp làm suy yếu nó.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi