Biên bản họp của FOMC. Hoa Kỳ, 20:00 (GMT+2)

Biên bản cuộc họp FOMC sẽ được công bố lúc 20:00 (GMT+2). Nó đưa ra đánh giá về tình hình kinh tế ở Hoa Kỳ và xác định chính sách tiền tệ trong tương lai.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi