Giấy phép xây dựng. Hoa Kỳ, 14:30 (GMT+2)

Giấy phép xây dựng được công bố vào lúc 14:30 (GMT+2) ở Hoa Kỳ. Chỉ số này dự kiến ​​sẽ tăng lên 1.278 triệu trong tháng 9 từ mức 1.249 triệu một tháng trước đó. Chỉ số này cho thấy số lượng giấy phép được cấp cho việc xây dựng nhà mới. Khối lượng xây dựng liên quan chặt chẽ đến thu nhập của dân số, và sự tăng trưởng của chỉ số báo hiệu sự cải thiện chung về phúc lợi của nền kinh tế và tăng trưởng của nó. Một giá trị cao thường có tác động tích cực đến USD.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi