Chỉ số giá tiêu dùng. Châu Âu, 11:00 (GMT+2)

Chỉ số giá tiêu dùng được công bố vào lúc 11:00 (GMT+2) tại EU. Người ta dự đoán rằng giá trị của chỉ số theo kỳ hạn hàng tháng sẽ không thay đổi ở mức 0.5% trong tháng 9 từ 0.2% một tháng trước đó. Trong điều kiện hàng năm, như dự đoán, giá trị sẽ không thay đổi ở 2.1% trong tháng 9. Đây là một chỉ báo chính về lạm phát ở EU, phản ánh sự thay đổi về giá trị của “rổ” hàng hóa và dịch vụ trong một khoảng thời gian nhất định. Sự tăng trưởng dẫn đến sự gia tăng EUR. Sự suy giảm trong chỉ số dẫn đến sự giảm tỷ giá hối đoái.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi