Chỉ số giá tiêu dùng. Anh, 10:30 (GMT+2)

Chỉ số giá tiêu dùng được phát hành vào lúc 10:30 (GMT+2) tại Anh. Người ta dự đoán rằng trên cơ sở hàng tháng, giá trị sẽ giảm xuống 0.2% trong tháng 9 từ 0.7% một tháng trước đó. Theo dự báo hàng năm, như dự đoán chỉ số sẽ giảm xuống 2.6% trong tháng 9 từ mức 2.7% một tháng trước đó. Đây là một trong những chỉ số chính mô tả mức độ lạm phát, cho thấy sự thay đổi về mức giá của hàng hóa và dịch vụ. Một giá trị cao tăng cường GBP. Giá trị thấp làm suy yếu đồng tiền.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi