Sản xuất công nghiệp. Hoa Kỳ, 15:15 (GMT+2)

Bản phát hành Sản xuất Công nghiệp được cập nhật lúc 15:15 (GMT+2) tại Hoa Kỳ. Người ta dự đoán rằng giá trị của chỉ số sẽ giảm xuống 0.2% trong tháng 9 từ 0.4% một tháng trước đó. Chỉ số này cho thấy sự thay đổi về khối lượng sản xuất tại Hoa Kỳ và là một trong những chỉ số chính của tình trạng kinh tế quốc gia. Tốc độ tăng trưởng tăng cường tiền tệ quốc gia. Việc giảm giá trị của chỉ số, ngược lại, dẫn đến sự suy yếu của đồng đô la.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi