ZEW Kinh tế. Eurozone, 11:00 (GMT+2)

Phiên bản ZEW Economy có sẵn lúc 11:00 (GMT+2) tại EU. Giả định rằng chi phí của OU đến -9.2 trong tháng 10 từ -7.2 một tháng trước đó. Chỉ số đánh giá kỳ vọng của nhà đầu tư về lạc quan và lạc quan về tình hình kinh tế ở EU và được tính toán bởi Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế (ZEW) dựa trên một cuộc khảo sát 350 nhà kinh tế từ Châu Âu hàng đầu. Một kết quả tích cực cho thấy một cái nhìn tích cực về các chuyên gia kinh tế và tăng cường đồng euro. Một tiêu cực cho thấy một đánh giá bi quan của nền kinh tế và làm suy yếu EUR.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi