Chỉ số thu nhập trung bình + Tiền thưởng. Vương quốc Anh, 10:30 (GMT+2)

Chỉ số thu nhập trung bình + Tiền thưởng được cập nhật vào lúc 10:30 (GMT+2) tại Vương quốc Anh. Người ta dự đoán rằng giá trị của chỉ số sẽ không thay đổi ở mức 2.6% trong tháng Tám. Nó phản ánh giá trị của lao động. Sự gia tăng về giá trị có nghĩa là sự gia tăng tiền lương và tăng cường đồng tiền quốc gia, vì sự suy giảm làm suy yếu đồng tiền.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi