Thay đổi Đếm nguyên đơn. Vương quốc Anh, 10:30 (GMT+2)

Tuyên bố thay đổi nguyên đơn là lúc 10:30 (GMT+2) tại Vương quốc Anh. Người ta dự đoán rằng giá trị của chỉ số sẽ giảm xuống 4.5K trong tháng 9 từ 8.7K một tháng trước đó. Chỉ số này cho thấy số người thất nghiệp trong nước. Chỉ số cao làm suy yếu GBP, chỉ số thấp sẽ tăng cường GBP.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi