Biên bản họp của RBA. Úc, 02:30 (GMT+2)

Việc phát hành biên bản cuộc họp của Ngân hàng Dự trữ Úc là vào lúc 02:30 (GMT+2). Được công bố hai tuần sau khi quyết định lãi suất và có ý kiến về các quyết định được đưa ra. Báo cáo cũng ghi nhận thông tin về phiếu bầu của từng thành viên trong ủy ban chính sách tiền tệ.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi