Chỉ số giá tiêu dùng. New Zealand, 23:45 (GMT+2)

Chỉ số giá tiêu dùng công bố vào lúc 23:45 (GMT+2). Giá trị dự kiến sẽ tăng lên 1.7% YoY trong quý 3 năm 2018 từ 1.5% trong giai đoạn trước. Trên cơ sở quý, giá trị dự kiến sẽ tăng lên 0.7% trong quý 3 năm 2018 từ 0.4% trong giai đoạn trước. Chỉ số này cho thấy sự thay đổi trong giá bán lẻ của một giỏ hàng đại diện của hàng hóa và dịch vụ và là một trong những chỉ số lạm phát chính trong nước. Các giá trị cao của chỉ số tạo thuận lợi cho sự phát triển của NZD. Giá trị thấp góp phần giảm tỷ lệ NZD.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi