Sản xuất công nghiệp. Châu Âu, 11:00 (GMT+2)

Dữ liệu về sản lượng công nghiệp sẽ công bố lúc 11:00 (GMT+2). Chỉ số này dự kiến sẽ tăng lên 0.4% MoM trong tháng 8 từ -0.8% một tháng trước đó. Chỉ số thường niên có khả năng giảm xuống -0.2% trong tháng 8 so với -0.1% một tháng trước đó. Chỉ số này cho thấy những thay đổi trong khối lượng sản lượng công nghiệp và là một trong những chỉ số quan trọng nhất của nhà nước của nền kinh tế. Giá trị cao tăng cường EUR. Giá trị thấp hơn có tác động tiêu cực đến đồng EUR.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Số điện thoại
Live Chat
Để lại phản hồi