Tuyên bố thất nghiệp lần đầu. Hoa Kỳ, 14:30 (GMT+2)

Tuyên bố thất nghiệp lần đầu được gửi vào lúc 14:30 (GMT+2) ở Hoa Kỳ. Người ta dự đoán rằng giá trị sẽ giảm xuống 206K mỗi tuần từ 207K một tuần trước đó. Chỉ số phản ánh số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới. Việc giảm số lượng đơn đăng ký là một yếu tố tích cực cho đồng đô la Mỹ. Tốc độ tăng trưởng được coi là một yếu tố tiêu cực.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Số điện thoại
Live Chat
Để lại phản hồi