Báo Cáo Cuộc Họp Chính Sách Tiền Tệ của NHTW Châu Âu. Châu Âu, 13:30 (GMT+2)

Báo Cáo Cuộc Họp Chính Sách Tiền Tệ của NHTW Châu Âu được công bố vào lúc 13:30 (GMT+2). Báo cáo bao gồm tổng quan về tình hình kinh tế hiện tại, nhận xét về các quyết định đưa ra về chính sách tiền tệ, cũng như các dự báo kinh tế vĩ mô và lạm phát.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Số điện thoại
Live Chat
Để lại phản hồi