Tổng sản phẩm quốc nội. Anh, 10:30 (GMT+2)

Tổng phát hành Sản phẩm trong nước công bố vào lúc 10:30 (GMT+2) tại Anh. Người ta dự đoán giá trị tháng 8 của chỉ số sẽ giảm xuống 0.1% MoM từ 0.3% MoM một tháng trước đó. Chỉ số này mô tả giá trị của tất cả hàng hóa và dịch vụ được sản xuất tại Anh và phản ánh tốc độ tăng trưởng/suy giảm của nền kinh tế. Kết quả cao tăng cường GBP. Một kết quả thấp làm suy yếu GBP.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Số điện thoại
Live Chat
Để lại phản hồi