Bắt đầu xây dựng nhà. Canada, 14:15 (GMT+2)

Dữ liệu về Bắt đầu xây dựng nhà công bố vào lúc 14:15 (GMT+2) tại Canada. Người ta dự đoán rằng giá trị này sẽ tăng lên 205K YoY trong tháng 9 từ 201K YoY một tháng trước đó. Chỉ số xây dựng thế chấp Canada phản ánh số lượng dự án bắt đầu xây dựng nhà của một số hộ gia đình. Khối lượng xây dựng có liên quan chặt chẽ với tình trạng thu nhập hộ gia đình, và sự tăng trưởng của chỉ số báo hiệu sự cải thiện chung về phúc lợi của nền kinh tế và tăng trưởng của nó. Một giá trị cao có tác động tích cực đến CAD. Giá trị thấp là yếu tố tiêu cực đối với CAD.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Số điện thoại
Live Chat
Để lại phản hồi