Cán cân thương mại. Đức, 08:00 (GMT+2)

Phát hành Cán cân Thương mại đến hạn vào lúc 08:00 (GMT+2) ở Đức. Người ta dự đoán rằng thặng dư cán cân sẽ tăng lên 16.4 tỷ euro trong tháng 8 so với 15.8 tỷ USD một tháng trước đó. Chỉ số này thể hiện sự khác biệt giữa việc nhập khẩu và xuất khẩu hàng hoá từ các dịch vụ về tiền tệ. Một giá trị tích cực có nghĩa là thặng dư thương mại, do ưu thế của hàng xuất khẩu so với hàng nhập khẩu. Giá trị âm phản ánh sự thiếu hụt số dư và cho thấy tỷ lệ phần trăm nhập khẩu vượt trội so với xuất khẩu. Sự gia tăng xuất khẩu có tác động tích cực đến nền kinh tế Đức. Giá trị cao tăng cường EUR, trong khi giá trị thấp làm suy yếu EUR.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Số điện thoại
Live Chat
Để lại phản hồi