Tỷ lệ thất nghiệp. Thụy Sĩ 07:45 (GMT+2)

Tỷ lệ thất nghiệp được công bố vào lúc 07:45 (GMT+2) ở Thụy Sĩ. Người ta dự đoán rằng giá trị của chỉ số sẽ giảm xuống 2.5% trong tháng 9 từ 2.6% một tháng trước đó. Chỉ số phản ánh tỷ lệ thất nghiệp trong tổng số công dân của Thụy Sĩ. Tốc độ tăng trưởng cho thấy sự suy giảm trong phát triển kinh tế. Các giá trị cao của chỉ số này làm suy yếu CHF. Trai lại, những giá trị thấp tăng cường nó.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi