Sản xuất công nghiệp. Đức, 08:00 (GMT+2)

Bản phát hành Sản xuất Công nghiệp sẽ công bố lúc 08:00 (GMT+2) ở Đức. Người ta dự đoán rằng trên cơ sở hàng tháng, giá trị của chỉ số sẽ tăng lên 0.5% trong tháng 8 từ -1.1% một tháng trước đó. Dữ liệu phản ánh khối lượng sản xuất trong khu vực công nghiệp của Đức và được coi là một trong những chỉ số chính của tình trạng kinh tế của đất nước. Sự tăng trưởng của chỉ số góp phần vào việc tăng cường đồng EUR, sự suy giảm trong chỉ số gây áp lực lên đồng tiền.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Số điện thoại
Live Chat
Để lại phản hồi