Biên chế phi nông nghiệp. Hoa Kỳ, 14:30 (GMT+2)

Bản phát hành Biên chế phi nông nghiệp công bố vào lúc 14:30 (GMT+2) tại Hoa Kỳ. Người ta dự đoán rằng giá trị sẽ giảm xuống 185K trong tháng 9 so với 201K một tháng trước đó. Đây là một trong những chỉ số chính về việc làm tại Hoa Kỳ, phản ánh số lượng nhân viên bên ngoài nông nghiệp. Kết quả cao cho thấy sự gia tăng việc làm và tăng cường USD. Kết quả thấp làm suy yếu tiền tệ.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Số điện thoại
Live Chat
Để lại phản hồi