Doanh số bán lẻ. Úc, 02:30 (GMT+2)

Doanh số bán lẻ sẽ được công bố vào lúc 02:30 (GMT+2) tại Úc. Người ta dự đoán rằng giá trị của chỉ số sẽ tăng lên 0.2% trong tháng 8 từ 0.0% vào tháng trước đó. Chỉ số đo lường doanh số bán lẻ trong lĩnh vực bán lẻ và được coi là một chỉ số về chi tiêu của người tiêu dùng và tốc độ tăng trưởng kinh tế. Tốc độ tăng trưởng đóng góp vào sự tăng trưởng của AUD. Sự sụt giảm tỷ giá góp phần làm suy yếu AUD.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Số điện thoại
Live Chat
Để lại phản hồi